18 Октомври 2014г. – Photoshop за уеб дизайн. Практическо обучение за начинаещи.

9:00 – 9:30 Запознаване, кафе, нашето представяне от професионална гледна точка

9:30 – 9:45 Кафе пауза

9:45 – 11:00 Интерфейс, настройки и workspace

11:00 – 12:30 Демонстрация и приложение на инструментите за уеб

12:30 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 14:30 Практическа задача част 1

14:30 – 14:45 Кафе пауза

14:45 – 16:00 Практическа задача част 2

*Програмата подлежи на промени


Към пълната версия